You are running a Trial version of Nop Rich Blog

مسولیت پذیری

مسولیت پذیری

 

شما اولین کسی هستید که میتوانید مسولیت پذیری را به کودک خود اموزش دهید.

 

هفت راهکار مهم برای اموزش مسولیت پذیری به کودکان

۱- نمونه و مثال باشید

به خاطر داشته باشید که کوچکترین عمل و رفتار شما درس زندگی برای کودکان است. کودک رفتا شما را سرمشق قرار میدهد بدون انکه خودو یا شما متوجه شوید. بطور مثال: شما قول رفتن به گردش را به کودک دادهاید که بخاطر مشکل کاری مجبور به کنسل کردن ان میباشید. شما ممکن است بسادگی ان را فراموش کنید ولی این میتواند به منزله ان باشد که قولی که مبایست انجام شود و نشد و میتواند زیاد هم مهم نباشد.

سعی کنید به قول خود عمل کنید.

 

۲-تشویق کردن کودک به راستگویی

خیلی از مواقع کودکان مسایل خود را برای والدین بدون ترس و تردید مطرح میکنند، در این مواقع نشان دهید شنونده خوبی هستید بدون انکه قضاوت کنید و یا نظری دهید.سعی کنید ارامش خود را از دست ندهید حتی اگر مطلب بیان شده از طرف کودک بر خلاف میل شما باشد، اجازه دهید کودک حقایق را برای شما بازگو کند.

 

۳-تلاشهای کودک خود را به زبان اورید

وقتی کودک کاری را با مسولیت انجام میدهد قدردانی از او باعث تکرار در انجام میگردد.

 

۴-پاداش هفتگی برای او تعیین کنید

سیستم پاداش برای مسولیت پذیری کودک ایجاد کنیم، شما میتوانید از سیستم برچسب ستاره در پایان هفته برای نشان دادن پیشرفتهای وی استفاده کنید.

 

۵-اجازه دهید خودش راه حل را پیدا کند

اگر کودک در انجام کاری با مشکل مواجه شد بلافاصله کمکش نکنید، اجازه دهید خود به دنبال راه حل باشد. اگر از شما برای کمک درخواست کرد فقط راهنمایی بسوی فکر کردن باید باشد نه خود راه حل.

 

۶-ارجحیتها را برایش روشن کنید

شناساندن ارجحیتها گام مهمی برای اموزش مسولیت پذیری کودک میباشد، بهتر است تفاوت بین انچه مهم برای انجام است و انچه میتواند بعدا انجام شود را متوجه شود.بطور مثال اگر بعد از بازی درخواست رفتن به استخر را دارد بایستی خیلی ساده و محکم به او بگویید میتواند به استخر برود ولی اولویت با مرتب کردن وسایل میباشد.

 

۷-تاکتیک خود را عوض کنید

شما ممکن است بارها چیزی را برای کودک گفته باشید که انجام نداده است، زمان ان رسیده که تاکتیک خود را تغییر دهید، بطور مثال بارها به فرزند خود گفته اید که در هنگام ورود به منزل لباس خود را در جا لباسی بگذارد و او عمل نکرده است، پس با تاکتیک جدید از او بخواهید برگردد و دوباره وارد منزل شود و برخورد متفاوتی اینبار نشان دهید.

تغییر تاکتیک به کودک کمک میکند به راه حل های حل مشکل از زوایای گوناگون نگاه کند

 

 

 

Write a comment
*
فیلتر
Sort
display