جملات اشتباه

جملات اشتباه

هنگام صحبت با کودکان دقت بیشتری بکار ببرید

پنج جمله ایی که نباید در صحبت با کودک بکار برده شود

۱- گریه نکن

گریه کردن کودک در پی تحریک احساس اوبایستی توسط والدین درک و پیگیری شود و نه سرکوب.

نشان دادن غم، ناراحتی، شادی و عصبانیت مانع از گوشه گیری و درونگرا بودن در بزرگسالی میشود.؛ Dr.Berman

۲- ان خوراکی چاق کننده است

بیان جملاتی از ان قبیل باعث ایجاد تصور ذهنی اشتباه کودک از بدن خود میشود، از جملاتی مثل ؛ اگر از خوراکیهای سالم استفاده کنی بهتر است؛ تاثیر مثبت بیشتری برای کودک خواهد داشت

.Marc S. Jacobson, M.D, professor of pediatrics and epidemioligyat Nassau University

۳- کمکت میکنم

پیشنهاد کمک شما به کودک باعث ارزیابی و دست کم گرفتن کودک از خود میشود.

Myrna Shure, Ph.D., professor emeritus of psychlogy at Drexel University

۴-کارت عالی بود

بررسی های روانشناسی نشان داده که بیان جملاتی نظیر ؛ کارت عالی بود، بینظیری و ....؛ کودک را به گرفتن تایید از شما وابسته کرده و جلوی انگیزه و پیشرفت او را میگیرد.

؛Jenn Berman, Pys .Dنویسنده کتاب A to Z Guide to Raising Happy , Confident Kids

۵- عجله کن

بجای جمله عجله کن از جمله ارامتری مثل ؛ بهتره هر دومون عجله کنیم؛ بدینصورت نشان میدهید که کودک تنها نیست و بصورت تیمی کار را انجام میده.

.Linda Acredolo, Ph Dr

 

 

Write a comment
*
نظرات
1398/7/7 17:57
ممنون https://google.com
فیلتر
Sort
display