ارسال پستی وبازگشت

ارسال پستی

تمام سفارشات ثبت شده در سایت تیتیش برای مشتریان ساکن اصفهان با پیک و در همان روز ارسال میشود 

برای بقیه مشتریان عزیز چنانچه سفارش قبل از ساعت 12 ظهر ثبت شده باشد در همان روز ارسال میشود در غیر این صورت روز کاری بعد ارسال میشود

بسته های ارسالی برای تهران 24 ساعت بعد وبقیه شهرها یعد از 48 ساعت بدست مشتریان خواهد رسید.

برگشت

در صورت دریافت سفارش چنانچه به دلیل اندازه نبودن ویا راضی نبودن از کیفیت لباس  تمایل به مرجوع کردن تمام سفارش یا قسمتی ازآن  راداشتید میتوانید محصول را در صورت پوشیده نشدن و جدا نشدن مارک آن  نهایت تا 48 ساعت از زمان دریافت به آدرس ما مرجوع کنید