جستجو
فیلتر
Blog Options
آرشیو بلاگ
Close

جملات اشتباه

جملات اشتباه

هنگام صحبت با کودکان دقت بیشتری بکار ببرید

پنج جمله ایی که نباید در صحبت با کودک بکار برده شود

۱- گریه نکن

گریه کردن کودک در پی تحریک احساس اوبایستی توسط والدین درک و پیگیری شود و نه سرکوب.

نشان دادن غم، ناراحتی، شادی و عصبانیت مانع از گوشه گیری و درونگرا بودن در بزرگسالی میشود.؛ Dr.Berman

۲- ان خوراکی چاق کننده است

بیان جملاتی از ان قبیل باعث ایجاد تصور ذهنی اشتباه کودک از بدن خود میشود، از جملاتی مثل ؛ اگر از خوراکیهای سالم استفاده کنی بهتر است؛ تاثیر مثبت بیشتری برای کودک خواهد داشت

.Marc S. Jacobson, M.D, professor of pediatrics and epidemioligyat Nassau University

۳- کمکت میکنم

پیشنهاد کمک شما به کودک باعث ارزیابی و دست کم گرفتن کودک از خود میشود.

Myrna Shure, Ph.D., professor emeritus of psychlogy at Drexel University

۴-کارت عالی بود

بررسی های روانشناسی نشان داده که بیان جملاتی نظیر ؛ کارت عالی بود، بینظیری و ....؛ کودک را به گرفتن تایید از شما وابسته کرده و جلوی انگیزه و پیشرفت او را میگیرد.

؛Jenn Berman, Pys .Dنویسنده کتاب A to Z Guide to Raising Happy , Confident Kids

۵- عجله کن

بجای جمله عجله کن از جمله ارامتری مثل ؛ بهتره هر دومون عجله کنیم؛ بدینصورت نشان میدهید که کودک تنها نیست و بصورت تیمی کار را انجام میده.

.Linda Acredolo, Ph Dr

 

 

Write a comment
نظرات
7 مهر 1398
ممنون https://google.com